Stanowisko Tureckiego Związku Kynologicznego wobec FCI

Do uczestników Konwentu Kangali w maju 2008 w Niemczech

Drodzy Przyjaciele, Drodzy Miłośnicy Kangali

Dzięki wspaniałomyślnemu uznaniu moich przyjaciół, zostałem wybrany Przewodniczącym młodej federacji, tuż po jej utworzeniu we wrześniu 2006, zaś dzięki grzeczności Pani von Buchwaldt, naszej drogiej przyjaciółki Elisabeth, która zorganizowała to spotkanie, zostaliśmy także zaproszeni do uczestnictwa w nim. Chciałbym podziękować Elisabeth, za jej wysiłki, aby pomóc rasie Kangal na wszystkie sposoby, jakie tylko można wymyśleć, a także za to, że zorganizowała to spotkanie. Niestety z powodu bardzo napiętego harmonogramu, nie mogłem przyjechać do Niemiec, aby uczestniczyć w tym spotkaniu i mieć możliwość spotkać się z Wami wszystkimi. Dlatego postanowiłem poprosić mojego drogiego przyjaciela Onura 1), aby przeczytał Wam ten list. Jestem pewny, że przemówi do Was znacznie lepiej, niż ja bym to zrobił.

Najpierw chciałbym Wam powiedzieć nieco o naszej federacji. Kiedy ją ustanawialiśmy, mieliśmy już określone ścieżki i założone cele. Tak jak zapisane jest w paragrafie opisującym cele federacji, głównym jej celem jest posiadanie tureckich ras psów zarejestrowanych w FCI na Turcję, począwszy od rasy Kangal, która według naszych szacunków jest bardziej zagrożona, niż inne.

Oczywiście, oprócz głównego celu, nasza federacja dąży także do zbliżenia naszej kynologii do standardów określonych przez FCI, podobnie jak wszystkie inne państwa członkowskie. Jak wszyscy dobrze wiecie, abyśmy mogli osiągnąć te cele, musimy zostać członkiem FCI, a konieczne procedury na ogół trwają bardzo długo.

Jednak aby móc zarejestrować naszą ukochaną rasę pod jej prawidłową nazwą oraz pokazać tym, którzy twierdzą, że w Anatolii istnieje tylko jedna rasa psów pasterskich, musimy mieć pewność i w bardzo prawidłowy i naukowy sposób dowieść, że poczynając od Kangala, w Anatolii jest wiele ras psów pasterskich.

Z drugiej strony, rasa jest zagrożona z kilku powodów:

  • Ludzie zajmujący się walkami psów dążą do cięższej rasy i większych psów, i aby to osiągnąć, krzyżują wartościowe Kangale z Mastiffami Anatolijskimi (które nota bene są równie cenne jak Kangale) tworząc nowy typ.

  • Błędy popełniane na Festiwalu Kangali, zwłaszcza zły, amatorski sposób oceniania psów, także zachęcający do krzyżowania Kangali z Mastiffami, nawet w gospodarstwach wiejskich.

  • Ego hodowców, prowadzące do niekontrolowanego rozrodu.

  • Czynnik ekonomiczny. Zmniejszanie się hodowli owiec z równoczesnym zmniejszaniem hodowli psów, zaś nabywcy prawdopodobnie preferują kupowanie dużych psów, powodując, że hodowcy, próbują powiększać rasę, oznacza to krzyżowanie z innymi molosami.

  • Nie mniej ważny jest TVT2) (zakaźny guz weneryczny) rozprzestrzeniający się bardzo szybko, nie tylko ze względu na charakter choroby, ale także z powodu niewiedzy i niedbalstwa właścicieli psów.

Aby położyć kres niekontrolowanemu krzyżowaniu ras, chaotycznej sytuacji, aby uchronić Kangale od zguby, musimy położyć kres wszystkim naciskom wywieranym na rasę.

To właśnie postanowiliśmy zrobić, a kiedy zakończymy nasze prace, Kangale będą bezpieczne. Aby to wszystko osiągnąć, musimy stać się członkiem FCI, lub innymi słowy, nasze członkostwo musi się rozpocząć. I oczywiście musimy pracować ręka w rękę, wspierając się nawzajem przez cały czas.

Dzisiaj doszliśmy do miejsca, które, z naszego punktu widzenia, wygląda jaśniej, niż to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, jeśli chodzi o nasze stosunki z FCI.

FCI już przydzieliło nam przewodnika na pierwsze lata działalności. Dr Urosevich był wysłany do Turcji już kilka razy i współpracujemy z nim bardzo dobrze. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z nim, ponieważ jest on bardzo chętny do pomocy i jest niezwykle otwarty i szczery.

Aby rozpocząć nasze członkostwo w FCI tak szybko, jak to tylko możliwe, próbujemy zrobić wszystko, co tylko możemy. Tłumaczymy i dostosowujemy przepisy (wystaw krajowych, wystaw ras, regulacji rozrodu, ksiąg hodowlanych, przepisy dot. hodowli itp.), organizujemy seminaria dla sędziów, seminaria kynologiczne, staramy się też, aby nasi ludzie zrozumieli i brali pod uwagę kynologiczny punktu widzenia. Przygotowujemy także małe spotkania, aby wyjaśnić naszym ludziom, dlaczego potrzebujemy być członkiem FCI oraz co musimy wszyscy zrobić, aby to osiągnąć i w jaki sposób postępować: oczywiście dodając korzyści, wszyscy na tym skorzystamy, nie tylko jako hodowcy i miłośnicy psów, ale także jako naród turecki i przyjaciele wszystkich na całym świecie.

Miejmy nadzieję, że wkrótce wszyscy będziemy mogli wiedzieć i być pewni, czy nasze psy są czystej krwi, prawdziwymi Kangalami, czy są one krzyżowane i będziemy mogli je oceniać według kryteriów zgodnych z FCI oraz według prawidłowego wzorca rasy. Będziemy też mogli wiedzieć, kiedy osobniki mają wady, a kiedy są doskonałe, tak jak wszyscy chcemy, aby były.

Te wszystkie działania są dla nas wspaniałą zabawą, ale dla nas wszystkich ważniejsze jest, aby nie zagubić się w szczegółach lub nie utknąć w głupiej walce o nic, tak aby każdy z nas mógł kochać i cieszyć się naszymi psami, jakkolwiek będą nazywane.

Dla nas wszystkich, przyjaciele, nasze psy zawsze były i będą bardzo cenne.

Życzę wszystkiego najlepszego tym, którzy przebyli długą drogę, aby zobaczyć innych miłośników Kangali i wymienić się opinią z innymi. Mam nadzieję, że następnym razem, gdy ktoś z was zorganizuje podobne spotkanie, będę mógł w nim uczestniczyć i poznać Was osobiście.

Zobacz: źródło
1) Onur Kanli - wówczas wiceprzewodniczący Tureckiego Związku Kynologicznego [przyp. tłum.]

2) Skrót od ang. Transmissible Venereal Tumor (zakaźny guz weneryczny, mięsak zakaźny). Jest to nowotwór występujący u psów, który zajmuje główne zewnętrzne narządy płciowe i jest przenoszony z jednego zwierzęcia na drugie w trakcie kopulacji.